Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Dysplázie = přednádorové změny děložního čípkuPrekancerózy zevního genitálu (=dysplázie = přednádorové změny) jsou změny, které předcházejí nádorová onemocnění a jsou způsobené převážně infekcí rizikovým kmenem HPV viru. Jejich diagnostika je založena na tzv. prebiotických metodách (kolposkopie, onkologická cytologie, HPV testace) a histologickém ověření vzorku tkáně. Léčba je závislá na stupni změn a nejčastějším léčebným zákrokem jsou různé techniky konizace.


Dělení prekanceróz čípku


Tyto buněčné změny jsou ohraničeny pouze na vrstvu epitelu a nemají ještě schopnost metastazovat. Dělíme je na:
 • LG léze ("low-grade" lesions) – změny lehkého stupně, které ve většině případů sám organismus ženy dokáže zlikvidovat i bez chirurgického zákroku

 • HG léze ("high-grade" lesions) – změny vysokého stupně, které lze ošetřit jednoduchým chirurgickým zákrokem

Mezi normálním stavem tkáně a zhoubným nádorem se nacházejí právě tyto stavy. Jejich vývoj je postupný (většinou roky) a přechody plynulé.
Rizikové faktory prekanceróz


 • přítomnost HPV virů s vysokým rizikem

 • kouření (aktivní i pasivní)

 • Na studiích provedených v USA a v Singapuru bylo prokázáno [10, 11], že u žen nekuřaček žíjících s partnerem-kuřákem bylo zvýšené riziko vzniku závažných přednádorových změn (těžké dysplázie, HSIL) a rakoviny děložního čípku. Navíc bylo zjištěno, že zvýšení počtu denně vykouřených cigaret o jednu jedinou zvyšuje riziko vzniku těžké dysplázie o 4,6 %. Pokud partner vykouří 22 cigaret denně, tak riziko vzniku těžké dysplázie je dvojnásobné. U bývalých kuřaček nebylo zaznamenáno zvýšeno riziko vzniku rakoviny děložního čípku, takže pokud kouříte, máte o důvod víc, proč toho nechat.

 • oslabený imunitní systém
 • nedostatek vitamínu A a kys. listové
 • další sexuálně přenosné nemoci (chlamydiová infekce)
 • větší počet sexuálních partnerů
 • nízký věk prvního pohlavního styku
 • dědičné sklony pro rozvoj tohoto druhu rakoviny [2]Diagnostika prekanceróz čípku


Jak se připravit na vyšetření děložního čípku?


Vyšetření má být plánováno na polovinu menstruačního cyklu (dva týdny po skončení poslední menstruace. Je vhodno vysadit intravaginální léčbu dva dny před vyšetřením a zdržet se pohlavního styku noc před vyšetřením.

Preventivní vyšetření zaměřené na prevenci rakoviny děložního čípku je v České republice založené na cytologickém (stěr z čípku a nátěr na sklíčko) a kolposkopickém vyšetření prováděném jednou ročně. Toto vyšetření je plně hrazeno pojišťovnou.Onkologická cytologie, kolposkopie, biopsie, konizace, HPV testy


V diagnostice nálezů na děložním hrdle se používá kombinace výše uvedených metod.


Léčba

Veškeré rozhodování o dalším postupu je vždy přísně individuální, musí ho dělat lékař na základě podrobných vyšetření (v ideálním případě expert, který se touto problematikou zabývá).

1) Konzervativní = sledování


U lehké dysplázie = LG leze = CIN1 se nález pouze sleduje (to hlavně v případě, že pacientka nerodila nebo plánuje těhotenství). LG leze mizí samy u 65,1 % žen, přetrvává u 20,8 % a dále se zhoršuje u 14,2 % žen [10]. Dle jiného zdroje [1] CIN 1 mizí samo u 40 % žen do 6-9 měsíců, až u 70 % žen do 13 měsíců. Z těchto důvodů se u diagnózy CIN1 pacientka často pouze sleduje, kontroly jsou prováděny nejčastěji v intervalu 6 měsíců. Doporučuje se používat multivitamínové přípravky, vysadit hormonální antikoncepci a používat kondom po dobu 2-3 měsíců. Pokud CIN 1 přetrvává 2 roky, nebo se dále zhoršuje na CIN 2, tak se přistupuje k chirurgickému zákroku.
Také se konzervativně postupuje u potvrzených těžkých prekanceróz (CIN II, III), které se zjistily v těhotenství nebo pacientka nestihla zákrok a otěhotněla. Tyto změny se v drtivé většině případů řeší až po porodu.


2) Operační léčba


Závažnější změny na děložním čípku jsou léčeny chirurgickým zákrokem - konizací.

 • Radiofrekvenční konizace - klička, jehla, praporek
 • - dnes v drtivé většině používaná technika. Jedná se o ambulantní zákrok, a tak může jít pacientka za několik hodin po zákroku domů. Ambulantně se většinou konizace provádí v soukromých zařízení, ve velkých nemocnicích bývá nutná hospitalizace na 2-5 dní, většinou se jedná o 3-denní hospitalizaci.

 • Laserová konizace
 • - pro vysokou cenu zařízení používána minimálně, radiofrekvenční metody ji plně nahrazují

 • Konizace nožem
 • -používá se dnes minimálně, její použití nemá dnes žádné přednosti.
3) Experimentální léčba přednádorových změn na čípku


Na webu je k dispozici seznam klinických studií, do kterých hledají ještě dobrovolníky nebo které jsou již v běhu (někdy jsou mylně označeny, že hledají ještě dobrovolníky). Většina studií probíhá v USA, část v evropských zemích. Témata klinických studií: např. vakcína pro léčbu přednádorových změn na čípku, vakcína pro léčbu rekurentní laryngeální papilomatózy, atd. Úspěšně ukončené klinické zkoušky jsou nutné pro povolení daného léku či vakcíny příslušným úřadem.
Podpora imunity u prekanceróz hrdla děložního


Kromě chirurgické léčby napomůže v boji s HPV infekcí něco pro celkové posílení imunity

 • Isoprinosine
 • Na předpis, tablety s imunomodulačním a antivirovým účinkem vhodné při kondylomech i při nálezu na čípku. Tablety se používají v kombinaci s místní léčbou, např. v kombinaci Wartecem nebo podofylinem či v kombinaci s chirurgickým zákrokem. Tablety napomáhají předcházet recidivám, bez doplatku, předepsat může pouze imunolog (k imunologovi vás může poslat kterýkoliv jiný lékař).
  Souhrn údajů o přípravku a příbalová informace v češtině je zde »

 • Multivitamíny

 • Imunoglukany

 • Indonal
 • Potravinový doplněk (není to klasický lék !), který můžete zkusit při změnách na děložním čípku, popř. kondylomech nebo laryngeální papilomatoze. Cena za 1 balení je přibližně 550 Kč.Dědičnost a rakovina děložního čípku


Bylo prokázáno u žen, jejichž matka či sestra měla rakovinu děložního čípku či dělohy, je dvakrát větší pravděpodobnost, že boudou mít rakovinu děložního čípki než u ostatních žen. Ženy, které mají v rodině rakovinu prsu , vaječníků, endometria, nejsou více ohroženy rakovinou děložního čípku než ostatní ženy.


Může se dysplazie vrátit? Může se stát, že žena bude muset znovu podstoupit konizaci?


Méně často se stává, že je nutné konizaci opakovat. V literatuře [14] se udává, že více než 95 % žen je zdravých po dobu 12-24 měsíců po konizaci (laserem, LLETZ, kryoterapii) , ale zároveň se zdůrazňuje, že odstranění dysplazie ještě nutně neznamená vymizení HPV viru. Větší riziko opětovného vzniku dysplázie (=větší riziko nutnosti opakovat konizaci), je u žen , které jsou HPV pozitivní i po konizaci. Studie shrnuté v [14] udávají různé procento HPV pozitivních žen po konizaci : Ve studii , kde byla konizace provedena laserem, bylo nalezeno 2.7 % HPV pozitivních žen po 3 letech od konizace. V další studii ale bylo zjištěno 31 % pacientek s HPV po konizaci- v tomto případě byla přítomnost HPV většinou spojena s neúplně provedenou konizací. V další studii bylo zjištěno, že procento žen bez HPV po konizaci roste s dobou, která uplynula od zákroku - po 6 měsících bylo pouze 29 % HPV negativních žen, po 12 měsících od konizace bylo již 63.5 % HPV negativních žen.


comments powered by Disqus