Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Očkování proti rakovině čípku děložního


Na vzniku rakoviny děložního čípku se podílí infekce některými typy tzv. vysoce rizikových lidských papillomavirů (HPV), nejčastěji pak typy 16 a 18. Tyto viry jsou přenášeny hlavně pohlavním stykem. Infekce lidskými papillomaviry často probíhá zcela bezpříznakově, proto mnoho lidí, kteří jsou přenašeči HPV o svém nosičství vůbec nevědí.

Princip očkování proti rakovině děložního čípku spočívá v navození tvorby protilátek proti rizikovým typům lidských papillomavirů. Očkování nechrání před všemi typy papillomavirů, ale navozuje tvorbu protilátek proti těm typům HPV, jejichž souvislost s rozvojem rakoviny děložního čípku je prokázána v největším procentu případů, tj. proti typům 16 a 18.


 • Po očkování dojde k rozvoji obranyschopnosti proti konkrétním typům viru obsaženým ve vakcíně.
 • Vakcíny obsahují pouze obaly virů (tj vakcínou se není možno nakazit)
 • Mohou souhrnem zabránit asi 80 - 90 % všech případů rakoviny děložního hrdla (pokud se očkuje před přirozeným kontaktem s HPV).
 • Snižují také riziko rozvoje rakoviny pochvy, zevních rodidel, konečníku, krku a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn v těchto oblastech.
 • Vakcíny jsou velmi bezpečné a rizika jejich podání jsou minimální.
 • Očkování provádějí praktičtí lékaři pro děti a dorost a gynekologové.
 • Injekce se aplikuje do ramenního svalu.
 • Nejlepších výsledků a nejvyšší spolehlivosti je dosaženo u žen a dívek, které se ještě s HPV infekcí nesetkaly (před prvním stykem).
 • Očkování má smysl i po zahájení sexuálního života, existují důkazy, že je prospěšné pro ženy do 45 let.
 • Každá očkovaná žena má snížené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla, přesto se u ní rakovina může objevit (protože vakcína nechrání proti všem rizikovým typům HPV).
 • Dále je nutné docházet na pravidelné gynekologické preventivní kontroly.


Rakovina a předrakovinové změny související s HPV


HPV infekce je považována za nejrozšířenější pohlavně přenosnou chorobu. Některé studie odhadují, že většina sexuálně aktivní dospělé populace (75-90%) je v průběhu života vystavena jednomu nebo více typům HPV virů (avšak infekce často proběhne bezpříznakově).

Tento virus je zodpovědný za vznik genitálních bradavic (tzv. kondylomů) a za těžké přednádorové změny (nejčastěji na děložním čípku, ale i v pochvě, na zevním genitálu, konečníku, krku). HPV infekce dále může vyvolávat a být přítomna v nádorech čípku děložního, vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinomu konečníku, karcinomu penisu, karcinom krku (především tonzil).
Zajímají Vás podrobnější informace o HPV?

Více podrobnějších informací o HPV infekci, jednotlivých typech HPV virů, co tyto viry způsobují, jejich výskyt v populaci a spousta dalších informací více v našem článku.Doporučení ČGPS (České gynekologické a porodnické společnosti) k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního


 • Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.
 • Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.
 • Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např. Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).
 • Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.
 • Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.
 • Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.
 • Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.
 • Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.Druhy HPV vakcín v ČR


GARDASIL 9


Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme, jedná se o druhou generaci vakcín, na trhu v ČR je od roku 2016. Je účinná proti celkem devíti typům HPV - jak proti typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 4500,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 2 měsíce od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »


SILGARD


Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme a je účinná jak proti dvěma typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16 a 18), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Na trhu v ČR je od roku 2007. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 3500,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 2 měsíce od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »


CERVARIX


Vyvinutá společností GlaxoSmithKline, je být účinná proti dvěma typům HPV virů (typy 16 a 18), které jsou zodpovědné za rakovinu děložního čípku. Na trhu v ČR je od roku 2007. Výdej léku je vázaný na lékařský předpis a není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění

Cena jedné dávky je cca 1900,- Kč a jsou potřeba 3 dávky (druhá za 1 měsíc od první a třetí 6 měsíců od první)

Informace o přípravku (SPC) naleznete zde ve formátu pdf »Mýty o očkování proti rakovině děložního čípku:


Mýtus: Po zahájení sexuálního života nemá očkování smysl.
Očkování poskytuje maximální přínos mladým dívkám před zahájením sexuálního života. Nicméně v naprosté většině případů chrání před návratem nemoci a pomáhá i sexuálně aktivním ženám.

Mýtus: Očkování je jen pro ženy.
Očkování mužů výrazně sníží riziko mnoha nepříjemných i nebezpečných onemocnění a také snižuje riziko, že bude přenašečem infekce.

Mýtus: Vakcína v těle vyvolá infekci.
Obě vakcíny jsou pouze napodobeniny virů - neobsahují ani mrtvé ani oslabené skutečné viry. Oobsahují pouze povrchové bílkoviny virů, ale nikoli jejich geny. Nemohou tedy v žádném případě způsobit onemocnění!


Terapeutická HPV vakcína pro léčbu onemocnění vyvolaných HPV viry


Byla ukončena 2. fáze klinických zkoušek vakcíny od firmy Transgene pro léčbu středně těžké a těžké dysplasie (CIN 2/3) vyvolané HPV typem 16. U 50% žen došlo k vyléčení CIN2/3, přičemž bez jakéhokoliv zásahu by se vyléčilo pouze 20% žen s touto diagnozou. Samozřejmě bude trvat ještě mnoho let, než bude vakcína pro léčbu dysplazie dostupná pro pacientky (bude na trhu), v současné době je vše pouze ve stadiu zkoušek! Více o vakcíně viz zde. Další vakcína je vyvíjena společností Nventa Biopharmaceuticals Corporation pod názvem HspE7. Pokud vakcína projde úspěšně klinickými testy má sloužit k léčbě rekurentni respiratorní papilomatozy, špičatých kondylomů a změn na děložním čípku. Další informace jsou bohužel v angličtině na webových stránkách Nventa Corporation


comments powered by Disqus