Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Očkování proti rakovině čípku děložního


Nejnovější a nejspolehlivější metodou ochrany proti HPV infekci je očkování. Po očkování dojde k rozvoji obranyschopnosti proti konkrétním typům viru obsaženým ve vakcíně. Vakcíny obsahují pouze obaly virů, neobsahují virovou genetickou informaci, která je nutná pro rozvoj infekce, nemohou proto způsobit onemocnění.

Aktuálně používané vakcíny působí na hlavní rakovinotvorné typy HPV - konkrétně typy HPV 16 a HPV 18. Ochrana proti těmto typům je absolutní. HPV 16 a HPV 18 jsou příčinou asi 70 % rakoviny děložního hrdla.

Vakcíny mají navíc i různě vyjádřený podíl přídatné ochrany tzv. zkříženou ochranu proti dalším typům HPV – nejvyšší je prokázána proti HPV 31 , HPV 33 a HPV 45 u vakcíny Cervarix a proti HPV 31 u vakcíny Silgard. Zkřížená ochrana může významně zvýšit účinek vakcíny. Vakcína Cervarix tak může ochránit proti rakovině děložního hrdla až 9 z 10 žen, vakcína Silgard asi 7 z 10 žen. Silgard však navíc brání vzniku vysokého procenta nezhoubných pohlavních bradavic.

Vakcíny snižují i riziko rozvoje rakoviny pochvy a zevních rodidel a rozvoj všech stupňů předrakovinových změn děložního hrdla. Jsou velmi bezpečné a rizika jejich podání jsou minimální. Injekce se aplikuje do ramenního svalu. Nejlepších výsledků a současně nejvyšší spolehlivosti je dosaženo u žen a dívek, které se ještě s HPV infekcí nesetkaly. Každá žena, která byla očkována, má výrazně snížené riziko vzniku rakoviny děložního hrdla, přesto se u ní rakovina může objevit, protože vakcína nechrání proti všem rizikovým typům HPV. Je tedy nutné, aby i očkovaná žena dále docházela na pravidelné gynekologické preventivní kontroly. Kombinace očkování a pravidelných gynekologických kontrol je nejspolehlivější metodou k prevenci vážného onemocnění jakým rakovina děložního hrdla bezesporu je.


HPV vakcíny pro prevenci onemocnění vyvolaných HPV viry


SILGARD


Vyvinutá firmou Merck, Sharp and Dohme a je účinná jak proti dvěma typům HPV virů způsobujících rakovinu děložního čípku (typy 16 a 18), tak proti dvěma typů HPV virů (typy 6 a 11), které jsou zodpovědné za tvorbu špičatých kondylomů. Vakcína Silgard od firmy Merck & Co., Inc. byla schválena dne 20.9.2006 pro použití v zemích Evropské unie (včetně České republiky) u žen ve věku 9-26 let a chlapců ve věku 9-15 let. Očkování žen ve věkové kategorii 27-45 let závisí na doporučení lékaře.

V ideálním případě by mělo být provedeno očkování ještě před započetím pohlavního života, avšak očkování je plně prospěšné i pro sexuálně aktivní ženy, které ještě nebyly nakaženy žádným z typů HPV virů obsažených ve vakcíně a částečný prospěch z očkování mohou mít i ženy, které již byly nakaženy některým z typů HPV virů obsažených ve vakcíně. Tyto ženy pak získají imunitu proti zbylým typům HPV virů. Neexistuje ale žádný, v klinické praxi použitelný test, který by odhalil, zda-li žena byla nakažena pouze jedním, nebo všemi čtyřmi typy HPV virů, které jsou obsaženy ve vakcíně. (informace čerpány z [16]). Vakcína neslouží k léčbě již probíhající infekce.

Cena za 3 dávky se u nás nyní pohybuje kolem 8-9000 Kč.


CERVARIX

Vyvinutá společností GlaxoSmithKline, má být účinná pouze proti dvěma typům HPV virů (typy 16 a 18), které jsou zodpovědné za rakovinu děložního čípku. Tato HPV vakcína byla dne 20.9.2007 schválena pro použití v zemích EU jako prevence onemocnění způsobených HPV typy 16 a 18 u žen a dívek ve věku 10-25 let. Vakcína neslouží k léčbě již probíhající infekce.

Cena vakcíny je cca o 10-20% nižší než u vakcíny SILGARD.
Jak fungují HPV vakcíny?


Principem vakcíny je aktivovat imunitní systém člověka a vytvořit paměťové buňky a protilátky proti virovým strukturám (virus-like partikulí = VLP). Ty napodobují antigenní struktury viru, tím nehrozí žádné nebezpečí vyvolání nemoci, protože žádný virus v očkovací látce není. Současné HPV vakcíny nejsou terapeutické – virus inkorporovaný do buňky nemohou imunitní mechanismy zaměřené proti jeho povrchovým strukturám identifikovat.Kde se lze nechat naočkovat HPV vakcínou?


- u dětského lékaře (do 19 let)
- u gynekologa
- ve specializovaném centruDalší informace o vakcinaci:


Vzhledem k tomu, že současná vakcinace pokrývá přes 80 % HPV infekcí spojených s nádorem hrdla děložního, je i u vakcinovaných žen nutno pokračovat ve screeningu.

Přínos očkování pro jednotlivce je neoddiskutovatelný. Vedle snížení rizika karcinomu hrdla děložního, které se však klinicky projeví až po několika letech, dojde při užití k snížení výskytu cervikálních, vulvárních a vaginálních lézí a event. dalších nemocí spojených s HPV dle očkovaných typů. Ty se mohou projevit již za několik měsíců.

I léze nižšího stupně, které ještě nevyžadují ošetření, snižují kvalitu života pacientky tím, že vyvolávají obavy pacientky a indukují další časově i finančně náročnou diagnostiku.

Účinnostní data jsou základem pro volbu vakcíny proti HPV v klinické praxi. Na základě probíhajících klinických studií upravují hlavní lékové agentury FDA a EMEA indikační spektrum vakcín. V současnosti je bivalentní vakcína Cervarix určena k prevenci infekce HPV typu 16 a 18, a tedy k prevenci karcinomu hrdla děložního pro ženy ve věku 10–25 let. Kvadrivalentní vakcína je určena k prevenci infekce HPV typu 6, 11, 16 a 18 pro dívky od 9 let a pro chlapce od 9 do 15 let. Za prokázanou je považována ochrana před karcinomem hrdla děložního a kondylomaty, ale i před karcinomem vulvy a vaginy. Recentně FDA uznala za dostatečná i data prokazující ochranu před karcinomem anu a rozšíření věku aplikace u mužů do 26 let.

Z celospolečenského hlediska (tj pro plošné snížení výskytu karcinomu děložního čípku) má význam pouze celoplošná vakcinace, ale profit pro reprodukční zdraví a kvalitu života jedince je nesporný.


Mýty o očkování proti rakovině děložního čípku:


Mýtus: Po zahájení sexuálního života nemá očkování smysl.
Očkování poskytuje maximální přínos mladým dívkám před zahájením sexuálního života. Nicméně v naprosté většině případů chrání před návratem nemoci a pomáhá i sexuálně aktivním ženám.

Mýtus: Očkování je jen pro ženy.
Očkování mužů výrazně sníží riziko mnoha nepříjemných i nebezpečných onemocnění a také snižuje riziko, že bude přenašečem infekce.

Mýtus: Vakcína v těle vyvolá infekci.
Obě vakcíny jsou pouze napodobeniny virů - neobsahují ani mrtvé ani oslabené skutečné viry. Oobsahují pouze povrchové bílkoviny virů, ale nikoli jejich geny. Nemohou tedy v žádném případě způsobit onemocnění!


Terapeutická HPV vakcína pro léčbu onemocnění vyvolaných HPV viry


Byla ukončena 2. fáze klinických zkoušek vakcíny od firmy Transgene pro léčbu středně těžké a těžké dysplasie (CIN 2/3) vyvolané HPV typem 16. U 50% žen došlo k vyléčení CIN2/3, přičemž bez jakéhokoliv zásahu by se vyléčilo pouze 20% žen s touto diagnozou. Samozřejmě bude trvat ještě mnoho let, než bude vakcína pro léčbu dysplazie dostupná pro pacientky (bude na trhu), v současné době je vše pouze ve stadiu zkoušek! Více o vakcíně viz zde. Další vakcína je vyvíjena společností Nventa Biopharmaceuticals Corporation pod názvem HspE7. Pokud vakcína projde úspěšně klinickými testy má sloužit k léčbě rekurentni respiratorní papilomatozy, špičatých kondylomů a změn na děložním čípku. Další informace jsou bohužel v angličtině na webových stránkách Nventa Corporation


comments powered by Disqus