Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Vše o HPV infekci


Tyto stránky mají za cíl shromáždit v přehledné a srozumitelné formě všechna fakta týkající se lidského papilomaviru, která mohou být užitečná především pro laickou veřejnost.


Lidský papilomavirus (HPV)


Lidský papilomavirus HPV patří mezi viry, které napadají buňky lidské pokožky a sliznic. Virus HPV patrně provází člověka po miliony let vývoje lidského druhu. Doposud bylo identifikováno již více než 130 odlišných typů. HPV viry rozdělujeme do dvou hlavních skupin na HPV-HR (high risk), které potencují maligní zvrat buněk a LR (low risk), které způsobují benigní léze (např.bradavice nebo lehké změny)

Výskyt HPV v populaci


Infekci lidskými papilomaviry získá během svého života až 80 % z nás. Většinou samovolně odezní, ale u přibližně 10-20 % infikovaných dochází k dalšímu vývoji změn, někdy až do přednádorového stadia nebo zhoubného nádoru.

Průběh HPV infekce


Infekce vzniká po kontaktu bazálních epitelií kožního nebo epiteliálního povrchu virem. Viry se chovají jako paraziti schopní využívat buněčný aparát k výrobě svých svých genů a proteinů

HPV a těhotenství


Poměrně často dochází k výskytu HPV infekce i během gravidity. Jaké jsou doporučení, jak v těchto případech postupovat? Je nutno rodit vždy jen Císařským řezem?

HPV a kondom - ochrání Vás?


HPV se přenáší především pohlavním stykem nebo přenosem z rukou či úst na pohlavní orgány. Nemusí tedy jít jen o pohlavní styk. Nejde však jen o nechráněný styk, ale i o ostatní sexuální aktivity. Viry se mohou přenést i pouhým kontaktem pokožky v genitální oblasti či v ústech.