Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Co HPV způsobuje (projevy a příznaky HPV infekce)


HPV ohrožuje ženy i muže všech věkových kategorií. Jedno z HPV onemocnění, karcinom děložního čípku, je po rakovině prsu nejčastější onkologickou příčinou úmrtí žen.


Genitální bradavice


Jde o nezhoubné útvary na genitálu, které vznikají již několik měsíců po infekci HPV a napadjí ženy I muže. Výskyt genitálních bradavic v poslední dekádě dramaticky vzrostl, a to zejména u mladých lidí.

Změny na děložním čípku - prekancerozy


Tyto změny na hrdle děložním vznikají po infekci HPV, často až za několik let. Nejčastěji se o nich vůbec neví a nemají žádné symptomy. Ty, které způsobují vysoce rizikové HPV typy, se mohou postupně změnit do těžkých přednádorových stupňů až do zhoubného onemocnění děložního čípku

Rakovina děložního čípku


Rakovina děložního čípku patří v současné době mezi druhou nejčastější rakovinu, která postihuje ženy. Ročně je v České republice diagnostikováno kolem 1000 případů rakoviny děložního čípku a zhruba 350-400 žen na toto onemocnění každý rok umírá.

Změny na zevním genitálu a pochvě - prekancerozy a karcinomy


Jde sice o choroby s nižším výskytem než karcinom hrdla děložního, ale na rozdíl od něj nemají žádný existující screeningový systém. Diagnostika těchto relativně vzácných karcinomů

Infekce v anální oblasti - prekancerozy a karcinomy


Analogické změny nastávají i voblasti anogenitální. K infekci virem lidských papilomatózních lézí v anogenitální oblasti dochází především přímou inokulací kontaktem kůže nebo sliznice v místech drobných erozí a v terénu nezralé transformační zóny při sexuálním styku (vaginálním, rektálním, orálním). U karcinomu rekta jsou často postiženi homosexuálové

Papilomatóza hrtanu


Je recidivující infekční onemocnění způsobené lidským papillomavirem (HPV). Onemocnění je charakteristické prorůstáním bradavičnatých papillomových výrůstků v oblasti hrtanu a hlasivek. Způsobuje těžké poruchy hlasu, od chraptivosti až po úplné bezhlasí. Zároveň papillomové hmoty v hrtanu působí jako cizí těleso v krku.