Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Odkazy na literaturu • František Koleta: Infekce a zánět v gynekologii a porodnictví, Grada Publishing, 1995

 • A patient guide: HPV in perspective, American Social Health Association (ASHA), 2003

 • Webové stránky organizace Women´s health (viz odkazy na nadace)

 • Časopis HPV news, zima 1999, vydává American Social Health Association

 • Časopis HPV news, ročník 11, číslo 2, léto 2001, vydává American Social Health Association

 • G. von Krogh, C.J.N. Lacey, G. Gross, R. Barrasso, A. Schneider: European course on HPV associated pathology: guidelines for primary care physicians for the diagnosis and management of anogenital warts, časopis Sexually Transmitted Infections, 2000, 76 , pg. 162- 168

 • G. von Krogh, E. Longstaff: Podophyllin office therapy against condyloma should be abandoned, časopis Sexually Transmitted Infections, 2001, 77, pg.409-412

 • C. J. N. Lacey et al: Randomised controlled trial and economic evaluation of podophylotoxin solution, podophylotoxin cream, and podophyllin in the treatment of genital warts, časopis Sexually Transmitted Infections, 2003, 79, pg. 270-275

 • J. Kobilková: Gynekologická cytologie, úkol diagnostiky v 21. století, časopis Gynekolog, 1998, 3, str. 101

 • Webové stránky Fakultní nemocnice Plzeň a Bioptické laboratoře, s.r.o.

 • C. Trimble et al.: Active and passive cigarette smoking and the risk of cervical neoplasia, Obstetrics and Gynecology, Jan. 2005, 105 (1), 174-81

 • S.-K. Tay and K.-J. Tay: Passive cigarette smoking is a risk factor in cervical neoplasia, Gynecologic Oncology, Apr. 2004, 93 (1), 116-120

 • Z. Rokyta, J. Bouda jun., V. Kokeš: Poznámky ke screeningu rakoviny děložního hrdla, časopis Gynekolog, ročník 2005, číslo 2, str.67

 • S. Costa et al: Factors predicting human papillomavirus clearance in cervical intraepithelial neoplasia lesions treated by conization, Gynecologic Oncology, ročník 2003, vol. 90, str. 358-365

 • J. Kulhánková, J. Horká, L. Kupcová, M. Zůchová: Možnosti cytologického vyšetření v diagnostice cervikálního karcinomu a jeho prekurzorů a přínos minibiopsií u diskrepantních nálezů, časopis Prakt. Gyn., ročník 2002, str. 22-24

 • HPV e-news, číslo May/June 2005, vydává American Social Health Associationcomments powered by Disqus