Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Vítejte na HPVinfo.cz


Na stránkách www.hpvinfo.cz se snažíme srozumitelně přiblížit veškeré informace a současný pohled na problematiku HPV infekcí a jejich projevů s důrazem na laický přístup a srozumitelnost veškerých informací.

HPV virus je zodpovědný za celou řadu chorob jak u žen, tak u mužů: tvorbu genitálních bradavic (špičatých kondylomů) u mužů i žen a za přednádorové změny na děložním čípku a rakovinu děložního čípku, dále HPV infekce vyvolává karcinom vulvy (zevních rodidel) a vaginy, karcinom konečníku, karcinom penisu, karcinom hlavy a krku (především tonzilární).


HPVinfo.cz Vás informuje již od roku 2006


Již od roku 2006 Vám přinášíme aktuální informace z oblasti problematiky HPV infekcí, prekanceróz, očkování proti rakovině děložního hrdla.


Novinky

Gardasil 9 - nová HPV vakcína

1.6.2016


V prosinci roku 2014 americká FDA zaregistrovala novou vakcínu proti nákazám způsobeným lidskými papilomaviry. Původní vakcína Gardasil, u nás známá pod názvem Silgard, se zdokonalila v 9složkovou vakcínu, která chrání před onemocněním způsobeným nejen HPV6, 11, 16 a 18, ale nově také vůči HPV31, 33, 45, 52 a 58. Její dopad ocení zejména ženy, neboť 5 nových složek zajistí vysoce spolehlivou ochranu vůči asi 10 % případů karcinomu děložního hrdla, vulvy a vagíny nebo až 30 % případů prekacerózních lézí způsobených právě těmito 5 dalšími HPV genotypy. Těchto 5 nových složek zajistí ochranu podobné té, kterou vyvolávají původní 4 vakcinační složky, tj. vůči HPV6, 11, 16 a 18. Muži stále budou nejvíce těžit z původní vakcíny Silgard, nicméně i pro ně toto rozšíření, přinášející Gardasil 9 přispěje k dalšímu snížení rizika análních karcinomů a prekancerózních lézí zejména v oblasti konečníku.Stav screeningu cervikálního karcinomu v ČR – situace v roce 2015

20.4.2016


Populační program screeningu karcinomu děložního hrdla byl v České republice zahájen v roce 2014. Co se v cervikálním screeningu změnilo po téměř dvou letech od zahájení adresného zvaní a jaká je v současné době v ČR epidemiologická situace? Shrnuli jsme nejdůležitější body z přednášky, která zazněla u příležitosti 8. konference Sekce kolposkopie a cervikální patologie ČGPS ČLS JEP.
Vhodnost očkování proti HPV po konizaci

29.3.2014


Doporučení ČGPS ČLS JEP k očkování proti HPV u žen s ošetřenou prekancerózou děložního

Vakcinace byla uvedena v naší zemi do praxe r. 2007. Zákonným ustanovením je tato aplikace hrazena ze zdravotního pojištění pro třináctileté dívky. Vakcinace je doporučována i dospělým ženám i chlapcům a mladistvým mužům.

Vakcíny působí jako silné imunogeny oproti přirozeným infekcím, které imunitnímu dozoru unikají.

Efektivita vakcinace je neustále ověřována. Vakcíny nejsou terapeutické. Ošetření lézí děložního cervixu s onkogenním potenciálem, zjištěných screeningem, se obvykle provádí excizní metodou. Až u 30% však jde o vícenásobné infekce různými typy virů HPV, (prokázáno na základě laserových mikrodisekcí a genotypizacemi , přehledy např. Bergeron C: Pokroky technologií screeningu,HPV Today 2010, Stoler MH: Individuální lokality v TZ a různé stupně CIN, HPV Today, 2010).

Excizní ošetření nemusí tedy být úplnou eradikací infekce, jež byla v době excize ještě latentní a nezabrání reinfekci virem téhož nebo jiného typu.

Navíc byla prokázána účinnost vakcíny proti některým HPV asociovaným lézím celého anogenitálního traktu a také v lokalitách extragenitálních.

Vedlejší účinky vakcinace, neustále sledované přísnými kontrolními klinickými studiemi i metaanalýzami, jsou statisticky i biologicky zanedbatelné. Námitky z posledních 15ti let, týkající se toxicity hliníku obsaženém v adjuvantech vakcín, náleží do říše mýtů.

Je žádoucí změnit postoje žen po excizních ošetřeních (konizacích) i postoje ambulantních specialistů, kteří buď spoléhají na trvalý výsledek excize nebo jsou skeptičtí k možnosti vakcinace žen, dříve infikovaných.
Česká gynekologická a porodnická společnost ČLS JEP proto doporučuje vakcinaci proti HPV i ženám s diagnostikovanou prekancerózou děložního hrdla. Vakcínu lze aplikovat před ošetřením i po něm.Zdravotní pojišťovny začínají zvát dopisem na screening

1.1.2014

V lednu 2014 začnou zdravotní pojišťovny dopisem zvát své klienty, kteří se dosud nezúčastnili preventivních programů na vyhledávání rakoviny, aby se k takové prohlídce dostavili. Pozvání na prevenci se bude týkat tří typů rakoviny: 1) rakoviny prsu 2) rakoviny děložního hrdla 3) rakoviny tlustého střeva a konečníku.Letos na podzim spustí zdravotní pojišťovny masivní kampaň adresného zvaní na screening

3.6.2013

Česká republika se letos na podzim připojí k vyspělým evropským zemím: lidé v nejrizikovějších skupinách populace budou adresně zváni na screeningové vyšetření zaměřené na rakovinu prsu, děložního čípku, tlustého střeva a konečníku.Test založený na detekci DNA je přesnější než opakovaný stěr z čípku

15.3.2013

Stěr z děložního čípku (někdy označován jako „Papanicolaův test“ nebo zkráceně „Pap test“) je běžnou metodou cervikálního screeningu. V některých případech však vypadají buňky stěru pod mikroskopem tak, že nelze jednoznačně říci, zda jsou normální či abnormální. Hlavní příčinou vzniku rakoviny děložního čípku je lidský papilomavirus (HPV). Onemocnění však propukne jen u menšího procenta žen, které jsou virem infikovány. DNA těch typů HPV, které představují zvýšené riziko vzniku onemocnění, je detekována pomocí testu označovaného jako HC2 (Hybrid Capture 2). Autoři nejnovější studie vzájemně srovnávali spolehlivost HC2 testu se spolehlivostí metody opakovaného stěru a dospěli k závěru, že test HC2 dokázal odhalit ženy s prekancerózou přesněji než opakovaný Pap test.HPV proočkovanost v ČR

16.6.2012

Na konci roku 2006 bylo v České republice zahájeno dobrovolné - doporučené - očkování proti lidským papilomavirovým nákazám (HPV). Celkem se za 4 roky nechalo očkovat téměř 140.000 dívek a žen starších 9 let. V letech 2009-2011 proběhla séroprevalenční studie, která mimo jiné ukázala na věkové rozložení očkovaných dívek a žen v cílové skupině. Tak jak naznačují i jiná data (např. záznamy zdravotních pojišťoven o zájmu získání voucheru pro akci jedna dávka zdarma z roku 2010) nejčastěji se očkují 15leté dívky. Díky však postupně vzrůstající proočkovanosti se maximální proočkovanost přesunula do skupiny 16letých, která za rok 2010 dosáhla už 28 %. Výsledky prodejnosti obou vakcín ukázaly, že 70,1 % českých dívek a žen preferovalo 4valentní vakcínu Silgard před bivalentní vakcínou Cervarix.ThinPrep Pap test - počítačově zpracované tekuté cytologie

26.3.2012

Nová metoda americké firmy Hologic, která je v současnosti nejvíce používanou metodou v USA a na kterou též přechází většina států v západní Evropě. Odběr buněk z děložního čípku je stejný jako při klasickém Pap stěru. Buňky jsou pak ale přeneseny do nádobky s ochranným roztokem (tekuté médium), kde se kartáček důkladně propláchne.V laboratoři je vytvořena pomocí speciálního přístroje přehledná tenká vrstva buněk na skle. ThinPrep metoda významně zlepšuje kvalitu vyšetření a výsledky mikroskopického hodnocení. Preparáty zhotovené metodikou ThinPrep Pap jsou odečteny pod mikroskopem pracovníky laboratoře. Všechny preparáty označené pracovníky laboratoře jako negativní jsou znovu vyhodnoceny pomocí softwaru firmy Hologic, který umí najít a označit i jedinou rakovinovou nebo přednádorovou buňku. Tímto procesem se výrazně sníží riziko přehléhnutí ojedinělých přednádorových a rakovinových buněk. Při použití klasického Pap testu dochází i u nejkvalitnějších laboratoří světa v 10% - 30% případů k podhodnocení nálezu. Důvod je ten, že v preparátech zhotovených při Pap testu je až 250 000 buněk a lidské oko není schopno s jistotou všechny buňky prohlédnout. Použití metody ThinPrep Pap test v maximální možné míře eliminuje lidskou chybu.

Když ošetřující gynekolog potřebuje znát přítomnost vysoce rizikového HPV viru ve vzorku z Vašeho děložního čípku, jednoduše požádá laboratoř o dodatečný test na přítomnost HPV. Odběr získaný metodou ThinPrep Pap lze totiž po určitou dobu uchovávat, aniž by se poničil. Pacientky za test doplácí u svého gynekologa cca 500 Kč.Evropský týden prevence rakoviny děložního čípku

30.1.2012

V týdnu od 21.1. do 28.1. byl Evropský týden prevence rakoviny děložního čípku.


Očkování proti HPV bude zdarma pro 13-ti leté dívky od dubna 2012

2.1.2012

Existuje legislativní podmínka úhrady té nejekonomičtější vakcíny, takže to nyní vypadá, že se bude očkovat Cervarixem (ten je účinný proti HPV typům 16 a 18) a kdo bude chtít Silgard (ten je účinný proti 4 typům: 6, 11, 16 a 18), bude si muset připlatit.SILGARD v USA schválena k použití pro prevenci rakoviny konečníku

24.11.2011

V roce 2010 byla HPV vakcína Gardasil (u nás prodávaná jako SILGARD) v USA schválena k použití pro prevenci rakoviny konečníku.


Očkování proti HPV bude zdarma pro dívky od 13 do 14 let

9.9.2011

Sněmovna schválila, že očkování proti HPV bude zdarma pro dívky od 13 do 14 let. Teď to ještě musí schválit Senát.


Jaký je vlastně doplatek za Aldaru?

1.9.2011

Pokud je Aldara určena k léčbě kondylomat, tak si ji pacient musí hradit celou sám, což je cca 1800 - 2000 Kč na 1 balení (dle lékárny). Pokud je Aldara určena pro léčbu bazocelulárního karcinomu, tak je tam ten nízký doplatek do 250 Kč a ještě musí být lék předepsán dermatovenerologem či dermatologem. V praxi tedy záleží, jestli Váš lékař zaškrtne na receptu Hradí pacient nebo ne, v lékárně nepoznají, jestli máte bazocelulární karcinom nebo kondylomata. Samozřejmě by měl napsat hradí pacient, aby neměl problémy s pojišťovnou, ale my pak budeme platit těch 1800-2000 Kč.Očkování proti HPV bude zdarma

26.8.2011

Poslanecký zdravotní výbor se letos s opozicí jednomyslně shodl na této věci. Návrh poslanci přidali do reformního balíku ministra Leoše Hegera, o kterém bude Sněmovna hlasovat příští týden (29.8.-2.9.).Návrh se týká děvčat od 13 do 14 let. Očkování pro ně nebude povinné, ale budou na něj mít nárok.Internetový časopis o HPV infekci zdarma po celý rok 2011

2.8.2011

Americká organizace ASHA nabízí internetový časopis o HPV infekci zdarma po celý rok 2011 , časopis se jmenuje HPV news, vychází každé 2 měsíce (teď ještě vyjde v srpnu, říjnu a prosinci), v časopise bývají informace o léčbě kondylomat i přednádorových změn na čípku, o prevenci rakoviny děložního čípku, apod. Je to určeno pro laiky i odborníky. Lze libovolně hledat v archívu časopisu.Očkování proti HPV - projekt "3.dávka zdarma"

19.8.2010

Očkování proti HPV - projekt "3.dávka zdarma", začátek projektu 1.6.2010, konec projektu 30.6.2011, platí u všech zdravotních pojišťoven, věkové rozpětí je však různé u jednotlivých pojišťoven, většinou to probíhá tak, že žena zaplatí 7 400 Kč (nebo méně, závisí na pojišťovně) dohromady za všechny dávky, po naočkování všech dávek pojišťovna vrátí 1000 Kč. Výjimkou jsou pojišťovny Metal-Alianz, která přispívá 2 - 4 tis. po zaplacení těch 7 400 Kč a absolvování očkování, a Zdravotní pojišťovna Škoda, která přispívá 5 tis. Kč, ale asi nemá projekt "3.dávka zdarma".


Výsledky studie účinnosti a imunitní odpovědi HPV vakcíny SILGARD

13.1.2010

Výsledky studie účinnosti a imunitní odpovědi HPV vakcíny SILGARD u žen ve věku 24 až 45 let (viz Souhrn údajů o přípravku na webové adrese http://www.ema.europa.eu/humandocs/PDFs/EPAR/silgard/emea-combined-h732cs.pdf )-Vakcína je účinná u žen, které nepřišly do kontaktu s příšlušným HPV typy, na které je HPV vakcína zaměřena. Avšak v této věkové kategorii je vysoké procento žen, které přišly do kontaktu se zmíněnými HPV typy. Na základě této studie bylo pro věkovou skupinu 27-45 let vytvořeno následující doporučení: "Při rozhodování o vakcinaci ženy ve věku 27 až 45 let je nutno vzít v úvahu riziko, jemuž byla předtím vystavena HPV, a potenciální přínos, který může z vakcinace mít." Na stránkách výrobce ( http://www.vsecomuzu.cz/zeny/ je uvedeno: "O možném přínosu očkování pro ženy do 45 let se poraďte se svým gynekologem."


Praktické informace

3.12.2011

Zajímavé zdroje informací (vybíráme):

 • www.konizace.info - Podrobný server a informace o prekancerózách čípku, jejich dignostice a řešení. Podrobné informace o zákrocích na děložním čípku - konizacích
  Více naleznete zde »»

 • Petici za bezplatné očkování proti rakovině děložního čípku pro děvčata od 9 do 12 let je možno podepsat na stránkách Evropské asociace pro prevenci karcinomu děložního čípku
  Více naleznete zde »»

 • www.cervix.cz - oficiální stránky Programu cervikálního screeningu v České republice určené veřejnosti i odborníkům, mj. je tam seznam akreditovaných cytologických laboratoří. Stěry z děložního čípku by měly být totiž vyhodnocovány pouze v akreditovaných cytologických laboratořích, u kterých je záruka kvality jejich práce.
  Více naleznete zde »»

 • www.cipek.cz - oficiální stránky cytologické laboratoře Bioptická laboratoř s r.o. - Stránky spíše pro odborníky, najdete tam např. klasifikaci výsledků stěru z čípku, doporučení pro řešení abnormálních nálezů ve skríningu cervikálních karcinomů atd.
  Více naleznete zde »»

 • www.olecich.cz - Informační portál pro veřejnost Státního ústavu pro kontrolu léčiv obsahuje databázi klnických studií prováděných na našem území, databázi lékáren, léků, volně prodejných přípravků a zdravotnických prostředků s detailními informacemi o nich.
  Více naleznete zde »»

 • www.znamylekar.cz - Stránky, na kterých pacienti hodnotí své lékaře. Pokud hledáte nového lékaře, tak je to k nezaplacení. Také můžete pomoci ostatním pacientům tím, že ohodnotíte svého lékaře.
  Server naleznete zde »»

 • www.papillomavirus.cz - Aktuality na stránkách Národní referenční laboratoře pro papillomaviry - Věnujte jim pozornost, určitě to stojí za to. Jsou tam např. prezentace od paní doktorky Hamšíkové a paní doktorky Tachezy u příležitosti semináře pro zaměstnance ÚHKT s názvem " Jak můžeme chránit sebe a své blízké před rakovinou hrdla děložního, druhého nejčastějšího nádorového onemocnění žen: preventivní gynekologické vyšetření a očkování"
  Článek naleznete zde »»

 • www.vakciny.net - Stránky jsou věnovány očkování proti původcům různých onemocnění, nikoliv jenom HPV. V září tam přibyl článek Dotazy k očkování proti papilomavirovým nákazám (HPV, karcinom děžního čípku), je tam i podrobné porovnání obou vakcín (vakcíny Silgard a Cervarix) a na stránkách je i poradna.
  Více naleznete zde »»

 • www.onkogyn.cz - vytvořené Onkogynekologickým centrem při Gynekologicko-porodnické klinice 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnici, Apolinářská 18, Praha. Na stránkách jsou informace o HPV infekci a očkování proti HPV určené veřejnosti, dále nejčastější otázky a poradnu se zaměřením na přednádorové změny na čípku
  Více naleznete zde »»
Ministerstvo zdravotnictví kontrolovalo cytologické laboratoře

27.2.2009

Auditem prošla pouze polovina laboratoří. To pro nás nejsou příliš radostné zprávy, nicméně dojde určitě k posunu a zlepšení jejich kvality.Herečka a režisérka Dana Vávrová zemřela 5.2. 2009 na rakovinu děložního čípku

5.2.2009

Trochu na jiné téma: Herečka a režisérka Dana Vávrová (představitelka Leontýnky ve filmu Ať žijí duchové) zemřela 5.2. 2009 na rakovinu děložního čípku. Nepřijde Vám v dnešní době a navíc v Německu taková smrt zbytečná ?