Odborný garant webu:

MUDr. Leopold Rotter, Ph.D. MUDr. Leopold Rotter
- gynekolog
- vedoucí lékař COP
- nositel funkční licence F07 (kolposkopická expertíza)

 
 


Diagnostika papilomavirů a jejich projevůZde naleznete obecné postupy a popis jednotlivých metod, které se používají k diagnostice jak přímo HPV virů, tak jejich projevů. Pro podrobné informace o jednotlivých projevech HPV infekce navštivte stránku zde >


HPV testy


  • Pro muže:
  • Dle údajů Národní referenční laboratoře pro papillomaviry (stránka Národní referenční laboratoře pro papillomaviry je zde) se mohou muži nechat otestovat na HPV viry. Tento test se provádí ze stěru z močové trubice nebo z penisu speciální kartáčkem, který si musí lékař vyžádat spolu se zkumavkami s transportním médiem od laboratoře. Tento test si lze nechat udělat u kožního lékaře či urologa. Jako výsledek byste měli obdržet informaci, zda-li máte HPV viry s nízkým rizikem (zodpovědné za tvorbu kondylomů) či s vysokým rizikem (zodpovědné za rakovinu děložního čípku).


  • Pro ženy:
  • Doporučeno až u žen starších 30-35 let. Testuje se přítomnost typů virové DNA s vysokým rizikem. Pokud je žena ve věku nad 30 let HPV pozitivní, tak to znamená, že pravděpodobně již virus má dlouhou dobu a je tudíž větší riziko přednádorových změn. U žen mladších 30-ti let je HPV pozitivních až 30 % a imunita většiny žen se v průběhu několika měsíců dokáže viru zbavit bez následků (proto se testace u této skupiny nedoporučuje - právě pro vysokou pozitivitu).

    Prozatím není součástí roční preventivní prohlídky u gynekologa a dělá se pouze na doporučení gynekologa (většinou u žen se zhoršenou onkologickou cytologií) nebo na vyžádání pacientkou (samoplátce). Většinou se dělá test pouze na HPV typy s vysokým rizikem (tzv. HR HPV).Onkologická cytologie = tzv. stěry z čípku = PAP test


oc.jpg
Onkologická cytologie zůstává stále základní screeningovou (vyhledávací) metodou, hodnotící kvalitu buněk z povrchu děložního čípku (hrdla) v nátěru. Cílem cytologického vyšetření je odhalit nepravidelnosti buněk, ve smyslu přednádorové či nádorové přeměny. Cytologie spolu s kolposkopií by měly být neodmyslitelnou součástí preventivních prohlídek žen a cílených vyšetření nepravidelností děložního čípku (hrdla).

Materiál je rozetřen na sklo, fixován, nejčatěji alkoholem, aby nedošlo ke vzniku artefaktů (uměle vzniklých buněčných změn) při vyschnutí. Každé sklo musí být pečlivě označeno a spolu s průvodkou je odesláno do cytologické laboratoře k dalšímu zpracování.

V cytologické laboratoři je stěr dále zpracováván a barven, aby následně mohl být hodnocen cytologem. První prohlédnutí preparátu provádí erudované cytologické laborantky, které každý podezřelý nález vyřadí a předají ke zhodnocení lékaři – cytologovi. Ten rozhodne, zda-li je nález abnormální a vytvoří závěr. V současné době jediná platná klasifikace k hodnocení onkologické cytologie je The Bethesda systém z r. 2001. Abnormální nálezy by měl uzavřít pouze odborník cytolog, ne laborantka. Do skupiny abnormálních nálezů z dlaždicového epitelu (z exocervixu) patří ASC-US, ASC-H (nelze vyloučit HSIL), LSIL/HPV a HSIL. Abnormální nálezy z cylindrických buněk (endocervixu) jsou AGC-NOS a AGC-NEO.

Cytolog může navrhnout kontrolu, která by měla být v souladu s aktuálními doporučeními Světové zdravotnické organizace, ale plnou zodpovědnost za další diagnostické či léčebné postupy nese gynekolog, který prováděl odběr onkologické cytologie.

Skutečnost, že v ČR je rutinně doporučeno provádět i základní kolposkopii (jako doplňující vyšetření k cytologii), by měla přispět ke zvýšení spolehlivosti preventivního vyšetření. V zahraničí (např. západní Evropa, USA, Kanada) je však kolposkopické vyšetření vždy až expertní - tj u běžné prevence se neprovádí. Základní cytologický screening je ale doplněn o testování na přítomnost vysoce rizikových HPV virů.

V onkologické cytologii byl za posledních 10 let v ČR proveden obrovský posun. Laboratoře, které vyšetření prováděly byly akreditovány a velký počet laboratoří vůbec nesplnil podmínky pro udělení licence a tím vypadnul ze systému. Tím výrazně vzrostla kvalita prováděných vyšetření.

Metodou, která může doplňovat cytologii a kolposkopické vyšetření, je testování na přítomnost vysoce rizikových (high risk) HR HPV virů. Toto vyšetření je nákladné a je doporučováno ho použít hlavně u sporných a nejasných nálezů. Pokud je prováděno na žádost pacientky stojí kolem 1000-1500 Kč.

Výsledky stěrů z čípku (cytologie) bývají popisovány pomocí klasifikace tzv. Bethesda systému.

TřídaCIN Popisný systém Bethesda 2001Procento HPV pozitivních ženProcento žen s tímto výsledkem stěru
I Normální Bez abnormálních buněk V mezích normy 2.5 % 90-95 %
II Normální Atypické skvamózní buňky (neznamého původu nebo typické pro HPV infekci) ASCUS, ASCH 40 - 50 % (platí pro ASCUS) 3-5.5 %
III CIN 1Lehká dysplázie LGSIL 75-93 %1-3 %
III CIN 2Středně těžká dysplázie HGSIL nad 90 %
III CIN 3 Těžká dysplázieHGSIL nad 90 % 0.3-0.8 % ( to je dohromady pro HGSIL)
IV CIN 3 Karcinom in situHGSIL nad 90 %
V Karcinom Pozitivní na nádorové buňkyKarcinom 99.7 % 0.02 %


U zdravých žen se preventivně provádí 1-krát ročně, při přednádorových změnách (nebo podezření na ně) dle závažnosti častěji (1 x za 3-6 měsíců).

Kolposkopie


Vyšetření mikroskopem určeným k pozorování změn na děložním čípku po aplikaci zředěného roztoku kyseliny octové. Lékař pozoruje sliznici na čípku - barvu, cévní změny, ústí žlázek, přítomnost bílých míst a jiné charakteristiky.

Pro provádění specializovaných kolposkopických vyšetření je nutné, aby měl provádějící gynekolog specializovanou licenci k provádění tzv. kolposkopické expertízy. Ta má zaručit, že vyšetření provádí erudovaný lékař, který splňuje přísné podmínky pro udělení této licence.Biopsie = knips biopsie


Odběr tkáně o velikosti asi 2-4 mm bioptickými klíšťkami při obvyklém vyšetření bez nutnosti použít narkózu. Po odběru tkáně je běžné slabé krvácení z místa odběru a je doporučováno 3 dny se nekoupat (pouze sprchovat) a 3 dny nemít pohlavní styk. Vzorek se odesílá na podrobný rozbor pod mikroskopem - na tzv. histologii.


Diagnostické zákroky - rozšířené biopsie


Odběr tkáně nemusí být jen bioptickými klíšťkami (knipsem). Pokud chceme získat větší množství tkáně, je potřeba provedení diagnostického zákroku, většinou v krátké anestezii. Vzorek se odesílá na podrobný rozbor pod mikroskopem - na tzv. histologii.

Patří sem:
- diagnostické konizace
- excize ze zevního genitálu
- excize z konečníku
comments powered by Disqus